Ανάγκες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του υγειονομικού προσωπικού

Βρετανική Εταιρεία Ψυχολογίας

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε συζήτηση που οργάνωσε η Βρετανική Εταιρεία Ψυχολογίας με οκτώ επαγγελματίες υγείας σχετικά με τις ανάγκες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του υγειονομικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της

(Στην αγγλική γλώσσα)