Ο οδηγός ‘Ζώντας με την ανησυχία και το άγχος εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας’

Psychology Tools

Ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης του δυσφορικού στρες από το Psychology Tools.

Ο οδηγός ‘Ζώντας με την ανησυχία και το άγχος εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας’ του Psychology Tools είναι άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης του δυσφορικού στρες. Πέρα από βασικές πληροφορίες, ο οδηγός προτείνει συγκεκριμένες ασκήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν από τον καθένα (στο δικό του/της χρόνο) και σκοπό έχουν την ανακούφιση από το δυσφορικό στρες.

Πολλές πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι οι επαγγελματίες στην πρώτη γραμμή παρουσιάζουν σημαντική αύξηση αρνητικών συναισθημάτων και υπέρμετρου άγχους, σε σημείο που κινδυνεύουν επιπρόσθετα να παρουσιάσουν διαταραχές όπως το μετατραυματικό στρες.

Ο συγκεκριμένος οδηγός δεν απευθύνεται απαραίτητα σε εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, ωστόσο μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος σε αυτούς.