Κάνοντας αυτό που έχει σημασία σε περιόδους στρες: Ένας Εικονογραφημένος Οδηγός’

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κάνοντας αυτό που έχει σημασία σε περιόδους στρες.

Η πρόσφατη έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ‘Κάνοντας αυτό που έχει σημασία σε περιόδους στρες: Ένας Εικονογραφημένος Οδηγός’  παρουσιάζει χρήσιμες τεχνικές αυτοβοήθειας που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε αντιμετωπίζει άγχος. Λίγα λεπτά καθημερινής εξάσκησης είναι αρκετά για να χτίσει κανείς πρακτικές δεξιότητες στη διαχείριση του στρες.

(Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στην αγγλική γλώσσα)