Ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τις ανάγκες των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή

supporttheworkers.org

Στην ιστοσελίδα supporttheworkers.org μπορείτε να βρείτε ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τις ανάγκες των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή διαχείρισης της πανδημίας.

Μεταξύ άλλων, τα ενημερωτικά σημειώματα καλύπτουν θέματα όπως η ανθεκτικότητα, η ασφάλεια, η εγρήγορση, η λήψη αποφάσεων, οι δυναμικές ομάδων, και το κίνητρο.

(Tα σημειώματα είναι διαθέσιμα στην Αγγλική γλώσσα)