Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ελλάδα με βάση ερευνητικά ευρήματα:

Κυριάκος Σουλιώτης

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε παρουσίαση του Κυριάκου Σουλιώτη, Καθηγητή Πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ελλάδα με βάση ερευνητικά ευρήματα: