Σεμινάριο του Frontline-Covid 19 απευθυνόμενο σε επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας.

To τρίτο κατά σειρά webinar της σειράς.

Το τρίτο σεμινάριο «Αντέχοντας εν καιρώ πανδημίας – Βασικές Ψυχοκοινωνικές Δεξιότητες» διοργανώθηκε από την
επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας ΒΑΒΕΛ και απευθύνθηκε σε επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η γνωριμία των συμμετεχόντων με βασικές ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, η οποία θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν και να ενεργοποιήσουν τους ατομικούς τους προστατευτικούς μηχανισμούς και
στρατηγικές αντιμετώπισης προκλήσεων (coping mechanisms), κατά τη διάρκεια της πανδημίας.