‘Άγχος για το αύριο σε οικονομικό και προσωπικό επίπεδο: Στοιχεία από τη γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306

Πηγή: ΕΦΣΥΝ 

■ Η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 από τις 4 Απριλίου έως τις 5 Νοεμβρίου απάντησε σε 64.162 κλήσεις.

■ Την αρχική περίοδο κυριαρχούσε ο φόβος: για τον ιό (90%), την καραντίνα (85,7%), την οικονομία (44,5%). Ακολουθούσαν αιτήματα για τη λύπη (58,2%), τον αιφνιδιασμό (43%) και τον θυμό (42,8%).

■ Μετά τον Μάιο άρχισαν και πάλι να κυριαρχούν αρνητικά αισθήματα για την οικονομία, την ανεργία και το μέλλον, ενώ υποχώρησαν τα αιτήματα με φόβο για τον ιό και την ασθένεια.

■ Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αργώ, παρατηρούνται κάποιας μορφής κατάθλιψη (30%) και αυξημένο άγχος (28%).

■ Η γραμμή κυρίως απαντάει σε κλήσεις που εκφράζουν άγχος για το αύριο σε οικονομικό και προσωπικό επίπεδο (60%), φόβο για τον κορονοϊό (48%) και αίσθημα απομόνωσης (42%). Ταυτόχρονα, εκφράζονται θυμός και λύπη για τους αυξανόμενους θανάτους.