‘Αυτοαναφερόμενες αλλαγές στα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια του lockdown στην Ελλάδα’

Konstantinos Fountoulakis, Maria Apostolidou, Marina Atsiova, Anna Filippidou, Angeliki Florou, Dimitra Gousiou, Aikaterini Katsara, Sofia Mantzari, Marina Padouva-Markoulaki, Evangelia Papatriantafyllou, Panagiota Sacharidi, Aikaterini Tonia, Eleni  Tsagalidou, Vasiliki Zymara, Panagiotis Prezerakos, Sotirios Koupidis, Nikolaos Fountoulakis, George Chrousos (2020):

Self-reported changes in anxiety, depression and suicidality during the COVID-19 lockdown in Greece

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες του Απριλίου και του Μάϊου, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown. Οι ερευνητές κατάφεραν να συλλέξουν πληροφορίες μέσω ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου από 3399 συμμετέχοντες. Tα πιο βασικά αποτελέσματα που υπογραμμίζουν ήταν:

  • 9.3% των ερωτηθέντων παρουσίασαν κλινική κατάθλιψη
  • 23% παρουσίασαν υποτροπή καταθλιπτικού επεισοδίου που είχαν στο παρελθόν
  • 9% του δείγματος, χωρίς προηγούμενο ιστορικό κατάθλιψης, παρουσίασαν το πρώτο τους καταθλιπτικό επεισόδιο μέσα στο lockdown
  • Πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύουν σε τουλάχιστον μία από τις πλέον διαδεδομένες ‘θεωρίες συνομωσίας’ των καιρών. Σχεδόν οι μισοί δέχονται διάφορες μη-επιστημονικές παρανοήσεις που κυκλοφορούν στα διαδικτυακά μέσα.
  • 45% παρουσίασε αυξημένο άγχος. Οι αυτοκτονικές σκέψεις αυξήθηκαν για το 10% των ανθρώπων και μειώθηκαν στο 4.4%.
  • Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η επιλογή να πιστεύει κανείς σε θεωρίες συνωμοσίες καθιστά κοινό (αλλά σοβαρό) μηχανισμό διαχείρισης προκλήσεων. Αυτού του τύπου ο μηχανισμός, ωστόσο, είναι δυσπροσαρμοστικός  και ενέχει ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.