Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των σχολικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19:Πολυεπίπεδες δράσεις του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ»

Χρυσή Χατζηχρήστου, Αικατερίνη Λαμπροπούλου, Θεοδώρα Υφαντή, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύνοψη του άρθρου από το καινούριο τεύχος του περιοδικού ‘Νέα Υγεία’:

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτής της πρωτοβουλίας αναπτύχθηκε ένα
ευρύ ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και εφήβων μαθητών από σχολεία διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Στο άρθρο παρουσιάζονται ευρήματα αναφορικά με την αξιολόγηση αναγκών του πληθυσμού αυτού, διαχωρίζοντας ανάμεσα στις αναφερόμενες ανάγκες των 3 κατηγοριών (εκπαιδευτικοί, γονείς, έφηβοι).

Με βάση την αξιολόγηση αναγκών πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων. Τα αποτελέσματα των ερευνών και η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας βοήθησαν να αναπτυχθεί μια σειρά εντύπων που μπορούν να φανούν χρήσιμα σε διάφορες χρονικές φάσεις της πανδημίας.

Συνοπτικά, οι ερευνητές καταλήγουν ότι “τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος αναδεικνύουν την αναγκαιότητα στήριξης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας σε ατομικό και συστημικό επίπεδο και της επιμόρφωσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών/γονέων για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και τη διευκόλυνση της προσαρμογής παιδιών και εφήβων”.  Επίσης, “παρ’ όλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ψυχολογίας στην Ελλάδα, η παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών στα δημόσια σχολεία παραμένει περιορισμένη και διαφορετικοί φορείς και υπηρεσίες έχουν προσφέρει στήριξη σε σχολεία ή κοινότητες μετά από μεγάλα γεγονότα κρίσεων. Για τη συστηματική και αποτελεσματική στήριξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι επιτακτική η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα μοντέλο προετοιμασίας – πρόληψης και παρέμβασης για τη διαχείριση κρίσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με τη συνεργασία των πανεπιστημίων και άλλων αρμόδιων φορέων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας”.