‘O ψυχολογικός αντίκτυπος της COVID-19 και άλλων επιδημιών στους υγειονομικούς πρώτης γραμμής και οι τρόποι αντιμετώπισης του: Mια ταχεία βιβλιογραφική ανασκόπηση’

Sonja Cabarkapa, Sarah Nadjidai, Jerome Murgier, Chee H. NG  (2020):

The psychological impact of COVID-19 and other viral epidemics on
frontline healthcare workers and ways to address it: A rapid systematic review

Μια ακόμη βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις πανδημιών/επιδημιών και τι μπορούμε να μάθουμε από τα μέτρα διαχείρισης που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.

Από τα συμπεράσματα των ερευνητών:

“H διαχείριση των αναδυόμενων προκλήσεων για την ψυχική υγεία των επαγγελματιών υγείας που προκαλεί η πανδημία είναι επιτακτική, καθώς οι ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή η ευάλωτη κατηγορία εργαζομένων μπορεί να είναι σοβαρές και μακροπρόθεσμες. Για την ενίσχυση της ευημερίας και ανθεκτικότητας των εργαζομένων μια
γκάμα ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων έχει αναδειχθεί ως ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διάρκεια προηγούμενων επιδημιών, με στόχευση στην ανακούφιση του στρες, την εκπαίδευση και υποστήριξη στο χώρο εργασίας.

Η έγκυρη πληροφόρηση και η παροχή κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού μπορούν να μετριάσουν τον φόβο. Η εκπαίδευση τόσο για τους υγειονομικούς, όσο και για τις οικογένειές τους και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο δύναται να αμβλύνει το στιγματισμό, τη διάκριση και τις προκαταλήψεις.
Οι φορείς λήψης αποφάσεων και τα νοσοκομεία οφείλουν να υιοθετήσουν μια προσέγγιση «προληπτικού» χαρακτήρα με στόχο την ενδυνάμωση των εργαζομένων, ενώ οι παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλα τα επίπεδα, υπό κοινό συντονισμό, και σχεδιασμένες ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες τον υγειονομικών. Επιπλέον περισσότερες έρευνες, ιδιαίτερα διαχρονικές μελέτες, είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση των παρεμβάσεων που μπορούν να είναι αποτελεσματικές για την άμβλυνση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας για τους υγειονομικούς.