‘Δελτίο Τύπου: Απολογισμός Διαδικτυακού Σεμιναρίου «Βασικές Ψυχοκοινωνικές Δεξιότητες για τους Νοσηλευτές εν καιρώ πανδημίας»’

Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

                          

 

Αθήνα, 25/01/2021

 

Πεντακόσιοι νοσηλευτές, από όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό
σεμινάριο που διοργάνωσαν, το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, η ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης Συν-ειρμός και η Μονάδα Ψυχικής Υγείας Βαβέλ, υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, με στόχο την υποστήριξη των Νοσηλευτών στην καθημερινή αναμέτρησή τους με την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Όπως τόνισαν οι εισηγητές του σεμιναρίου «…ταυτόχρονα με τις συνήθεις
ψυχολογικές αντιδράσεις και σωματικές ενοχλήσεις, όπως φόβο, αγωνία, ενοχή, ευερεθιστότητα, θυμό, απομόνωση… συναντάμε την ανάδυση και ενίσχυση θετικών συμπεριφορών και στάσεων, όπως θέληση για προσφορά προς τον συνάνθρωπο, υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύη».

Κάθε παρέμβαση ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των εργαζομένων στην πρώτη
γραμμή είναι σκόπιμο να αναγνωρίζει αυτή την πολυπλοκότητα, καθώς οι επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική ευημερία τους δεν απορρέουν μόνο από εξωτερικά συμβάντα, αλλά και πολλούς ακόμη παράγοντες, όπως τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, την ύπαρξη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από το εργασιακό και το οικείο περιβάλλον, τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας για ασφαλή εργασία, τη γενικότερη στάση της κοινωνίας και των θεσμών της, κ.λπ.. Κατά συνέπεια, οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να είναι πολυτομεακές και πολυεπίπεδες, άρα αντίστοιχης πολυπλοκότητας, για να έχουν
αποτέλεσμα.

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την ανάγκη τους για υποστήριξη και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, όπως επίσης και την ανάγκη της συνέχειας των παρεμβάσεων στο χρόνο, αναγνωρίζοντας ότι οι επιπτώσεις της μεγάλης ψυχοσωματικής επιβάρυνσης που βιώνουν λόγω του επαγγελματικού τους ρόλου θα επιμείνουν και στη συνέχεια της υγειονομικής κρίσης.

Το σεμινάριο ήταν το πρώτο εκπαιδευτικό αποκλειστικά για Νοσηλευτές και το τέταρτο εκπαιδευτικό που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη εργαζομένων στην πρώτη γραμμή», το οποίο υλοποιούν ο Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης και η μονάδα ψυχικής υγείας Βαβέλ απαντώντας στην ανάγκη ψυχοκοινωνικής στήριξης των εργαζομένων στο μέτωπο της πανδημίας COVID-19.

Επιπλέον, σε απάντηση της ανάγκης για συνεχή υποστήριξη των Νοσηλευτών, και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του σεμιναρίου, προγραμματίζεται να επαναληφθεί η εκπαίδευση στο άμεσο μέλλον.