Εγχειρίδιο Fill the Bracket: από την παρένθεση στην νεο-κανονικότητα

Compass

Από την σελίδα της COMPASS Refugee Youth:

“Το Fill the Bracket είναι ένα εγχειρίδιο με στόχο την υποστήριξη των επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο του προσφυγικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19. Αποτελεί μία απόπειρα της COMPASS for Refugee Youth να αποτυπωθούν οι νοητικές συνδέσεις και κατασκευές που συντηρούν την ψυχική ομοιόσταση ενάντια σε μία συνθήκη ανοίκειου και απειλητικού, μέσα από τα λόγια των ίδιων των ανθρώπων που εργάζονται στο πεδίο.

Το εγχειρίδιο διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα από συνεντεύξεις που εκπονήθηκαν με επαγγελματίες του πεδίου, για το βίωμα των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας και των συνακόλουθων επιπτώσεων – προσαρμογών στη ζωή και στην εργασία. Στο δεύτερο μέρος ακολουθούν σκέψεις αναστοχασμού και ανάλυσης από την ομάδα της COMPASS πάνω στο υλικό των αφηγήσεων. Το τρίτο μέρος αποτελείται από ορισμένες σύντομες συμβουλές διαχείρισης των προκλήσεων που συνδέονται με την εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με στόχο την προώθηση της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των εργαζομένων και εθελοντών στο πεδίο του προσφυγικού.

Το εγχειρίδιο Fill the Bracket αναδύθηκε από την δική μας ανάγκη για κατανόηση της συνθήκης, για αλληλοϋποστήριξη και αλληλοβοήθεια. Και με αυτό το πρόταγμα, μέσα σε μία κατάσταση κρίσης, που φαίνεται να έχει διάρκεια και μακροχρόνιες επιπτώσεις, το μοιραζόμαστε με την κοινότητα των συναδέλφων και όλων των εργαζόμενων/εθελοντών που καλούνται να υποστηρίξουν ευπαθείς ομάδες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, από ποικίλους ρόλους (κοινωνικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, διερμηνείς, δημόσιοι λειτουργοί, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ κ.α.).”