‘Επαναληπτικό Διαδικτυακό σεμινάριο «Βασικές Ψυχοκοινωνικές Δεξιότητες για τους νοσηλευτές εν καιρώ πανδημίας’

frontline covid-19 & Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

                         

 

Το (δεύτερο) σεμινάριο «Βασικές Ψυχοκοινωνικές Δεξιότητες για τους νοσηλευτές εν καιρώ πανδημίας» διοργανώνεται από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας ΒΑΒΕΛ, σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των Νοσηλευτών σε βασικές ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, η οποία θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν και να ενεργοποιήσουν τους ατομικούς τους προστατευτικούς μηχανισμούς και στρατηγικές αντιμετώπισης προκλήσεων για την καλύτερη διαχείριση των ψυχοπιεστικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν σήμερα λόγω της πανδημίας, στην εργασία τους αλλά και συνολικότερα.

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Σάββατο, 13 Μαρτίου / Ώρα: 10.00 – 13.00
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ μέσω της πλατφόρμας ZOOM

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ApG4JHH1R1CSiKxXXJ_vvA?fbclid=IwAR31iFmnCcZaj3NHQ-p8rm5hbKe64IItcAjjQM_YLjnhofqzpJetmvY7VMM

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ και μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 2 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

Εισηγητές: Νίκος Γκιωνάκης, Ψυχολόγος, Επιστημονικός υπεύθυνος Βαβέλ
Ελένη Κοτσώνη, Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπεύτρια

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη των HumanRights360 / Foundation Open Society Institute / Open Society Foundations