Έρευνες

Τα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με τον κορονοϊό και τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε περιλήψεις (στα ελληνικά) και τους συνδέσμους για πρόσφατες έρευνες σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στον γενικό πληθυσμό αλλά και σε επαγγελματίες, ιδιαίτερα σε εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Θα βρείτε επίσης προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτών, στην Ελλάδα και τον κόσμο.