Σεμινάρια

Παρουσιάσεις και διαδικτυακά σεμινάρια αναφορικά με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε παρουσιάσεις και διαδικτυακά σεμινάρια αναφορικά με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Η ενότητα ενημερώνεται διαρκώς με καινούρια σεμινάρια και συνεντεύξεις, πολλά εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ‘Frontline Covid-19.