Τι κάνουμε

Παρέχουμε υποστήριξη και ενημέρωση σε εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση του COVID-19

Είναι γνωστό πως οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν αυξημένα επίπεδα άγχους κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, όπως στην περίπτωση της πανδημίας του COVID-19. Επιπλέον, πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, δουλεύοντας εντατικά σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

arrow-down

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι όσοι και όσες προσφέρουν κρίσιμες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας:

  • Όσοι/όσες η δουλειά τους είναι απαραίτητη για την επιβίωση των ατόμων που πάσχουν από COVID-19.
  • Όσοι/όσες η δουλειά τους είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της
    λειτουργίας των συστημάτων και υπηρεσιών προς όφελος όλων.
  • Όσοι/όσες δουλεύουν για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων.

Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι περισσότερο εκτεθειμένοι, όχι μόνο στον κορωναϊό αλλά και στις επιπτώσεις που η πανδημία και η διαχείρισή της συνολικά έχει στη ζωή μας. Οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι ορατές, όπως στην περίπτωση του αυξημένου κινδύνου μόλυνσης σε ανθρώπους που εργάζονται σε νοσοκομεία. Αλλά μπορεί να είναικαι αφανείς, όπως στην περίπτωση της επιφυλακτικότητας με την οποία οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή αντιμετωπίζονται από το οικείο περιβάλλον, λόγω ακριβώς της αυξημένης έκθεσής τους στον κίνδυνο της μόλυνσης και της μετάδοσης του ιού.

Αυτό σημαίνει ότι η υποστήριξή τους είναι απαραίτητη ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση:

να διαχειρίζονται τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στον εαυτό και την οικογένειά τους

να αντιμετωπίζουν κατάλληλα αυτούς και αυτές που φροντίζουν και υποστηρίζουν.

Όσο η κρίση της πανδημίας παρατείνεται χρονικά, η υποστήριξη των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή, ώστε αυτοί να μπορέσουν να εργαστούν πιο αποτελεσματικά, με μεγαλύτερη ασφάλεια και με λιγότερη επιβάρυνση για την ψυχική τους υγεία, γίνεται κομβικής σημασίας για τους ίδιους και το κοινωνικό σύνολο.

seinirmos-logo

Για το σκοπό αυτό ο Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης (syn-eirmos.gr) με τη μονάδα ψυχικής υγείας Βαβέλ (babeldc.gr), και οι συνεργάτες τους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση κρίσεων, υλοποιούν δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες σε εργαζόμενους της πρώτης γραμμής.

  • Ενημέρωση, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες και πηγές βοήθειας.
  • Εκπαίδευση μέσω διαδικτυακών θεματικών σεμιναρίων, με στόχο την αύξηση της επίγνωσης των εργαζομένων για την καλύτερη διαχείριση των δικών τους ψυχοκοινωνικών αναγκών και των αναγκών αυτών που φροντίζουν.
  • Ομαδική και εξατομικευμένη εξ αποστάσεως υποστήριξη, με στόχο τη διαχείριση του στρες και άλλων επιπτώσεων της πανδημίας.

Ποιοι είμαστε

To Βαβέλ είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υγείας υπό τη διαχείριση της «Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης» και παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας από το 2007. Μέχρι σήμερα έχει προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε περισσότερους από 4.000 ενήλικες και παιδιά.

 

Το Βαβέλ έχει, επίσης, δημιουργήσει ένα σύστημα υποστήριξης για επαγγελματίες το οποίο, ανάλογα με τις ανάγκες, διαμορφώνεται ως δομημένη εκπαίδευση, διεπιστημονική συμβουλευτική και εποπτεία (ατομικά ή ομαδικά). Το σύστημα υποστήριξης των επαγγελματιών που εφαρμόζει το Βαβέλ έχει επικεντρωθεί κυρίως στη διαχείριση των κρίσεων.

Ομάδα αναφοράς για την ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη της Μόνιμης Διυπηρεσιακής Επιτροπής του ΟΗΕ (Inter-Agency Standing Committee – IASC) και έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά τις κατευθυντήριες γραμμές της IASC σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Έχει, επίσης, πραγματοποιήσει πολλές σχετικές εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με Έλληνες και ξένους συνεργάτες, επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση κρίσεων, όπως ο καθ. Ρένος Παπαδόπουλος, Διευθυντής του Κέντρου Τραύματος, Ασύλου και Προσφύγων του Πανεπιστημίου του Essex.

Η παρούσα δράση υλοποιείται με την υποστήριξη των HumanRights360 / Foundation Open Society Institute / Open Society Foundations

Ομάδα έργου

Νίκος Γκιωνάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ιωάννα Κοτσιώνη, Υπεύθυνη έργου

Ελένη Κοτσώνη, Ερευνήτρια, Ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια

Πελοπίδας Φλάρης, Ερευνητής, Διαχειριστής ιστοσελίδας